Ground Location:

Bales Park 2598 N Main St., St. Charles, MO: 63301
Love Park 2239 Mason Lane, Manchester, MO 63021.

 


 

MYCA Tournament

 

 

MYCA Tournaments - Teams

Level 1

Sr.no# MYCA Vikings Player's Name MYCA Crusaders Player's Name
1 Ritu Singh (C) Parth Patel (C)
2 Evan Harris Yuvraj Singh
3 Avigna Kamma Sagar
4 Abhinav Anish
5 Akshant Arnav Jhamb
6 Dhruvan Aman

Level 2

Sr.no# Master Blasters Player's Name Thunderbolts Player's Name
1 Richik C (C) Rob Ewing (C)
2 Jack Sujay Kotaru
3 Taayan Yuvraj Singh
4 Kausthubh Budoor Mehul Kapoor
5 Ramneet Bawa Sukhdeep Bawa
6 Evan Harris Rishith Mishra
7 Rahul Dodda Aman Daggumati
8 Abhiru Palhan Pranav Dev
9 Sansh Kumar Nilesh Gupta
10 Ritu Singh Sparsh Kumar
11 Suchir Ishan Singh